SAM HYBRID

一体化打磨机床

当然,铸件需要很多处理操作,从切除冒口到打磨内外表面。这种多样化的操作要求设备具有多种诸如高刚性、高动力、刀具多工位等特性。SAM系列与ROBOGRIND系列的功能相结合,使得执行各种多样化操作成为可能的同时,又减少了打磨循环时间,从而也减少了打磨生产成本。

 
工件最大重量
回转直径
工件最大高度
 
kg
mm
英寸
mm
英寸
SAM 1200 HYBRID
250  550  1200  47  650 26 
 SAM 1600 HYBRID
800 1764 1600 63 800
32
             
differential case